Autor: 

 

Lokalizacja:           Szałe k/ Kalisza

Rok:                       2017

 

 

KONKURS: 1. MIEJSCE

Projekt dyplomowy magisterski

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Promotor: dr inż. arch. Adam Siniecki

 

 

Łukasz Gąska

 

SZAŁE - Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego i okolic.

 

Zalew Szałe jest jednym z największych zbiorników znajdujących się w południowej Wielkopolsce. Bardzo zły stan wód oraz zdegradowana infrastruktura nie pozwala w pełni wykorzystać walorów akwenu.

Na podstawie studiów i analiz wytyczono sześć obszarów położonych w sąsiedztwie zalewu, których zagospodarowanie pozwoli optymalnie wykorzystać i zaktywizować okolicę. Wszystkie obszary zostały połączone całoroczną trasą pieszo-rowerową umożliwiającą okrążenie zalewu.

Przedstawiona praca skupia się na trzech kluczowych (zdaniem autora) obszarach stanowiących główną bazę wypoczynkowo-rekreacyjną i sportów wodnych. Koncepcja zakłada rozbudowę infrastruktury sportów wodnych (wioślarskiego, jachtowego oraz windsurfingowego), wprowadza szereg elementów sprzyjających uprawianie sportów, rozszerza ofertę rekreacyjną i wypoczynkową oraz proponuje rozwiązania urbanistyczne organizujące przestrzeń wzdłuż nabrzeża. 
Zaplanowano między innymi stworzenie z spacerowego bulwaru,szeregu punków widokowych, uporządkowanie i powiększenie plaży, amfiteatr, wieżę widokową, nowe wieże sędziowskie, nowy budynek bosmanatu, wypożyczalnię sprzętu wodnego i plac wielofunkcyjny.. Projekt przedstawia również konkretne rozwiązania architektoniczne i proekologiczne, proponując nową zabudowę nabrzeża oraz wytyczając kierunki dla kolejnych ewentualnych inwestycji.

Nowa struktura została oparta na istniejącym układzie ścieżek i przedeptów oraz zastanym układzie funkcjonalnym. Istotny wpływ na prezentowane rozwiązania przestrzenne miał zastany układ zieleni, wyznaczający szereg wnętrz krajobrazowych.