Autorzy: 

 

Lokalizacja:           ul. Sporna, POZNAŃ

Rok:                       2017

 

 

Projekt dyplomowy magisterski

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak

 

 

Marta Sowińska

 

PROJEKT SZPITALA W POZNANIU
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej

nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

 

Przedmiotem pracy jest projekt szpitala pediatrycznego w Poznaniu. Projekt podejmuje problem rozbudowy istniejącego szpitala przy ul. Nowowiejskiego i rozszerzenia jego oferty o blok operacyjny z oddziałem intensywnej opieki medycznej, kompleks nowoczesnego bloku diagnostycznego, przychodni przyszpitalnej, laboratorium oraz oddziału łóżkowego. Całość założenia ma się wpisywać w trendy nowoczesnego projektowania obiektów służby zdrowia. Wynikiem przedstawionego
procesu projektowego jest koncepcja architektoniczna obiektu o  powierzchni 12 460.5m2, którego neutralna i elegancka forma wpisuje się w zastane miejsce. Stworzona przestrzeń stara się odpowiedzieć na oczekiwania użytkowników nie tylko w sferze funkcjonalnej, ale też mentalnej i psychicznej.

The topic of the following project is a pediatric hospital in Poznan. The idea behind the project is to develop an existing hospital and expand its medical offer for the operating theater with intensive care unit, complex of modern diagnostic block, hospital outpatient clinic, laboratory and bed ward. Design assumptions refer to trends of modern design of health care
facilities. The result of the presented design process is an architectural concept of object with area of 12 460.5m2. Neutral and elegant form of the building refers to the place. The created space tries to respond to the expectations of users in the functional and mental sphere.